Zdraví není samozřejmost.

Je třeba se o něj starat.

Naše služby

Klub zdraví

Prostor pro sdílení mentálního i fyzického zdraví.

Více informací →

Individuální poradenství

Rádi Vám poradíme osobně i online.

Více informací →

Diagnostika

Domluvte si osobní schůzku se specialistou a zjistěte svůj aktuální stav.

Více informací →

Členství v Energy

Navštivte náš klub osobně nebo se zaregistrujte online.

Více informací →

Filosofie klubu

Filosofie firmy Energy je založená na celostním přístupu k člověku a chápe tělo i mysl jako propojené součásti jednoho energetického systému. Optimálně spolupráce obojího je pak základním předpokladem zdraví celého organismu. Důraz klademe nejen na prevenci jednotlivých zdravotních problémů, ale snažíme se zaměřit pozornost každého klienta do jeho vlastního středu.

O našich produktech

Základ nabídky tvoří jedinečné produkty Regenerace v Pentagramu®. Pět přípravků, reprezentujících pět základních elementů: Dřevo, Oheň, Zemi, Kov a Vodu. Jako celek se vzájemně doplňují, vyrovnávají a společně vytvářejí systém pro účinnou regeneraci celého těla.

Přestože moderní medicína dosahuje úžasných pokroků v operačních postupech i léčbě akutních nemocí, základem péče o naše zdraví po staletí vždy byla a nadále zůstává medicína celostní. Respektuje člověka jako jeden celek – jeho tělo, mysl, duši i emoce.

E-shop

S úctou k přírodě a čistým úmyslem nám bylo umožněno vytvořit mimořádně účinný a nadčasový koncept pro regeneraci těla a vyrovnanost mysli.

Odborní poradci Energy

Jiří Hanzel je absolventem Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. Po ukončení postgraduálního studia zde atestoval v oboru všeobecného lékařství. Zájem o alternativní medicínu započal studiem homeopatie institutu Boiron. S Energy se seznámil v roce 2000. Od roku 2006 je členem Odborné rady a v současné době pracuje jako praktický lékař pro dospělé ve Valašském Meziříčí.

MUDR. Jiří Hanzel

Od počátků své profesionální dráhy věnuje oboru gynekologie a porodnictví (atestace I. i II. stupně). Absolvoval řadu kurzů a stáží jak ze svého oboru, tak i v oboru akupunktury. Ve své praxi spojuje metody klasické medicíny s akupunkturou, fytoterapií a dalšími metodami alternativní medicíny. Jeho spolupráce s Energy se datuje od roku 1998. Členem Odborné rady se stal v roce 2006.

MUDr. Bohdan Haltmar

V letech 1980–1995 se stala žákyní doktora Borise Brina, významného českého sinologa. V letech 1988–2000 převzala od Mistra LI původní, mnoho tisíc let ústně předávané tajné čínské umění HAM YU. Je autorkou několika knih z oblasti medicíny (rakovina) a čínské kosmologie (základy HAM YU). Její spolupráce s Energy se datuje od roku 1998. Od r. 2006 je členkou Odborné rady Energy.

Eva Joachimová

Nejbližší akce

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.